Startsida
Om  Ståhlmotor
Min historik
Råd o Tips
Bilar jag jobbat med
Till salu
Teknik

STÅHLMOTOR i Emmaboda - mitt emellan Kalmar - Växjö - Karlskrona

[Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]

Här finner du några "basic" motortips som gäller flera olika motorer. Fyller på mera efterhand....

Bilden skall försöka visa det som är viktigt vid byte till kamaxel med högre ventillyft än original. De flesta motorer tillåter att man ökar ett par millimeter, men man måste alltid kontrollera!
 Det går som regel inte att rekommendera ett visst inspänningsmått på ventilfjädern, det är trycket som alltid måste mätas. Kamaxelns kurvatur, vikt på delarna och önskat varvtal bestämmer i huvudsak vilket fjädertryck som fordras för att inte ge ventilsläpp. Högre tryck än nödvändigt stjäl effekt och hållbarhet.

Det förekommer ventilfjädrar som ger alldeles för höga tryck. Jag har ofta haft kunder som förstört sina motorer med felaktiga fjädrar. Det går illa åt hela ventilsystemet och ger onödig friktion.

Denna bild kan gälla de flesta stötstångsmotorer. Den är visserligen för Volvo B18/20 men är typisk för de flesta andra. Om ventilerna har olika längd får vipparmarna olika läge och därmed olika utväxling. Det ger olika ventiltider och ventillyft. Vipparmen skall nästan "rulla" på ventilskaftet och inte ge onödig sidbelastning. Det ger högre friktion och större slitage. För att kurvan på vipparmen skall bli exakt lika på alla vipparmarna använder jag en speciell slipjigg. Då kan man ge kurvan rätt radie och avstånd från centrum.
I Formula 3 använde vi under 60-talet tusenkubiksmotorer som varvade över 10.000 - och det var en stötstångsmotor!!

Ibland är det pilligt att montera ventillåsen "knasterna". Jag brukar använda en pincett som på bilden. Dessutom lägger jag lite fett runt spåret på ventilen och då är det lättare att få de små låshalvorna på plats. På bilden är det en Honda mc-topp som renoveras.

Är kamaxeln rätt monterad?.
Nästan alltid skall båda ventilerna vara lika mycket öppna vid överlappsläget. En standardkamaxel har obetydligt öppna ventiler medan vassa kammar kan ha både 5 och 6 millimeters lyft vid noll. På en motor med direkttryckare kan man ofta med en linjal jämföra enligt bilden. Förutsättningen är att kamaxelns baskurvor har samma diameter. Vissa kamaxlar har insugningstryckaren en aning mer nertryckt men sällan mer än en millimeters skillnad. Skiljer det mer så är med stor säkerhet kamaxel i fel kugg .Med trimningskamaxlar är det extra noga.

Det är viktigt att använda bra verktyg när kolvarna skall ner i sina cylinderlopp.Ett av mina verktyg för just detta ses på bilden. Det gäller att vara fin på handen för att undvika skador på kolvringarna. Jag använder  skaftet på en hammare för att försiktigt knacka ner kolven. När ringarna precis har kommit ner tar jag bort tången och använder den lediga handen för att styra vevstaken till vevaxeln. Använd annars ett par slangbitar på vevstaktbultarna för att skydda vevaxeln.

Det är inte alla motorer som har ordentliga styrningar för cylinderpackningen. Jag har tillverkat flera olika som passar perfekt och ger en korrekt centrering av packningen. Det är särskilt viktigt på motorer som trimmas och får förbränningsrummen vidgade vid sidorna. Här ses ett Volvo B23-block med styrpinnar trots att det redan finns styrhylsor i blocket.

Saknar du uppgifter om i vilken ordning man skall dra åt topplocksbultarna? Nästan alltid - det finns undantag - skall man börja från mitten och gå utåt. Har du inte exakta uppgifter kan denna bild vara bra att följa.

Vattenpumpen
På många motorer drivs vattenpumpen av samma rem som kamaxeln. Det är då extra viktigt att dess skick är bra. Tidigare var det inte så noga med att byta den så fort man märkte läckage eller oljud. Det händer att en kärvande vattenpump orsakar remhaveri och dyra motorskador. Alltså - var uppmärksam på oljud eller läckage från vattenpumpen.

Vevaxel/svänghjul
 Vevaxelns fläns med bulthål till svänghjulet.
 I mitten ses nållagret som stöder växellådans inre drivaxel. Kontrollera alltid detta lager och byt det om det känns "hackigt". Gängorna till svänghjulsbultarna avfettas före montering av vevaxeln. Låsvätska bör användas på bultarna. Vevaxeln på bilden är till en Audi. Där är bulthålen genomborrade. Det är då extra noga med renlighet i gängor och bultar samt att låsvätska används på rätt sätt..

sidans topp

Vid byte av lager är det naturligtvis noga att allt är rent från smuts och andra partiklar. Se till så at det inte finns beläggningar i lagerlägena som kan ge felaktigt lagerspel. När vevaxeln är kontrollerad och monterad skall den rotera lätt i oljefilmen. Tänk på att överfallen måste sitta på rätt plats, vara rätt vända och att de inte får blandas eller bytas. Samma gäller för vevstakens överfall.

[Startsida] [Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]