Startsida
Om  Ståhlmotor
Min historik
Råd o Tips
Bilar jag jobbat med
Till salu
Teknik

STÅHLMOTOR i Emmaboda - mitt emellan Kalmar - Växjö - Karlskrona

[Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]

Montera topplock/kamaxelrem Ford ohc 1,6 - 2,0

Är du osäker - se till att få hjälp. Görs arbetet felaktigt kan dyrbara motorskador bli följden. Specifikationer kan ändras, det är alltid Ford´s senaste uppgifter som gäller i första hand.

Toppackningens tätningsytor skall vara rena och torra. Toppackningen monteras torr. Packningsklister e.d skall inte användas. Åtdragningsmoment finns längre ner på sidan.
Kamaxelremmen kanske behöver bytas ?  Passa i så fall på nu. Kontrollera extra noga att kamremmen monteras på rätt sätt.
Ventilspelet skall vara för insug 0,20 mm, och för avgas 0,25 mm.
 OBS! Spelet mäts mellan kamaxel och vipparm, inte på ventilskaftet.
 

Märkpunkter för kamaxelrem. Rotorn i fördelaren skall peka på cylinder ett.

Åtdragningsmoment:
Vevaxeldrev           55-60 Nm med "8.8-bult"
alternativ             110-115 Nm med "10.9-bult
Kamaxel/mellandrev    45-50 Nm
Bultar för sträckaren 20 Nm.

Remmen har 122 kuggar och byterintervallen är max 6000 mil.

Åtdragningsordning på topplocksbultarna.

Byt olja och oljefilter, fyll alltid filtret med olja före montering. Då kommer oljetrycket upp snabbare. Denna motortyp är ganska känslig för oljekvalite'n.  Hållbarhet på kamaxel och vipparmar brukar vara ett problem. Använd därför kvalitetsoljor. Det betalar sej. Använder du en helsyntetisk olja skall den vara av "Ester"-typ. Läs gärna mer om oljor.

INKÖRNING AV NY KAMAXEL:
(Kamaxel/bilfabrikantens rekommendationer gäller i första hand !). Gör annars så här:
Håll motorn på c:a 1500 rpm medan du kollar så att allt verkar tätt o.s.v.  Höj sedan varvtalet till c:a 2000 rpm under ett par minuter. Justera därefter tomgångsvarvtalet till c:a 1200 rpm. Låga varvtal är nämligen skadliga för en ny kamaxel eller en nyrenoverad motor.

Ventilspelen kan ändra sej lite vid montering och "inkörning", kontrolleras efter c:a 100 mil. Följ f. ö. Ford´s rekommendationer.

Glykolblandning skall användas året runt. En bra sort skall användas. Rostskador i topparna är vanliga och rostbildningen sätter igen kylaren och försämrar motorns kylning.

När motorn gått ungefär 5 mil kan normalt tomgångsvarvtal justeras in. Jag brukar remommendera mellan 900-950 varv/minut som lägst.

Finjustering av tändläge, förgasare/insprutning skall göras snarast. Följ också anvisningar om eventuell efterdragning av topplock e.d. Bultar och gängor skall vara rena och inoljade !

Åtdragning topplock med "Torx"-bultar:
(Sträckbultar)
Steg 1: 35-40 Nm
Steg2: 70-75 Nm
Paus 5 minuter
Steg 3: dra 90° (1/4 varv)
Ingen efterdragning fordras .

Åtdragning topplock med "intolv" bultar:
Steg 1: 45 Nm
Steg 2: 65 Nm
paus 15 min före steg 3
Steg 3: 90 Nm
Steg 4:  efter varmkörning till c:a 80 °, låt motorn svalna ner och efterdrag sedan bultarna till 110 Nm

Det är extra viktigt att ventillängderna är rätt och att de ligger i samma höjd. Ventiltider och - lyft ändras  med justeringen.

Montera trimkamaxel Ford ohc 1,6 - 2,0

Denna motors ventilsystem är ganska speciellt. Jag skall här försöka att förklara en del.

Ventilernas tider och lyfthöjd avgörs inte enbart av kamaxeln. Vipparmarnas vinkel avgör hur utväxlingen blir till ventilen. För att alla ventiler skall få samma tider och lyft måste därför samtliga vipparmar ha samma vinkel. Om t.ex. ventilerna är olika långa eller ligger olika i sina ventilsäten förändras också ventiltiderna.

Vid ventilsätesfräsning eller ventilslipning är det därför lämpligt att kompensera detta genom att slipa av motsvarande på ventilskaftet.

På motorer som skall trimmas är dessa saker givetvis extra viktiga. Är kamaxeln slipad med ett annat basmått  (tjocklek) än originalaxeln bör uppgift lämnas om lämplig justering av ventillängder med mera.
Om du kan justera ventillängderna så att ventillyftet blir lika på avgas, och/eller insugningsventilerna, så får du säkerligen en bra fungerande motor.

Vid montering smörjer Du in kamaxel och vippor med inkörningspasta. Montera toppen och se till att kamaxelremmen monteras rätt. Finjustering av kamaxelvridningen görs vid effektprov e.d. Justerbara kamdrev finns att köpa, eller kanske dukan tillverka ett själv? Det går då att ändra lite på motorns karaktär. Jag  brukar justera kamaxeln så att insugningsventilen är c:a en millimeter mer öppen än avgasventilen vid exakt 0-punkt.

Starta och kolla att oljetrycket kommer upp. Håll motorn på c:a 1500 rpm medan Du kollar så att allt verkar tätt o.s.v.  Höj sedan varvtalet till c:a 2000 rpm under ett par minuter. Justera därefter tomgångsvarvet till c:a 1200 rpm. Kamaxel/motor tillverkarens rekommendationer gäller i första hand ! Låga varvtal är nämligen skadliga för en ny kamaxel eller nyrenoverad motor.

Finjustering av tändläge, förgasare/insprutning skall göras snarast. Följ anvisningar om eventuell efterdragning av topplock e.d. Ventilfjädertrycket bör vara 30-35 kg i inspänt läge . Trycket vid fullt ventillyft (c:a 12 mm) skall vara 95-100 kg. Högre tryck orsakar onödigt slitage på ventilsystemet. Dessutom ökar ju friktionen i motorn...
 
Glykolblandning skall användas året runt. En bra sort skall användas. Rostskador i topparna är vanliga och rostbildningen sätter igen kylaren och försämrar motorns kylning.

När motorn gått ungefär 5 mil kan normalt tomgångsvarvtal justeras in. Jag brukar remommendera mellan 950-1000 varv/minut som lägst på en trimmad "Pintomotor"

Byta kamaxel, preparera topplock, Ford 1,6 "CVH"

Är du osäker - se till att få hjälp. Görs arbetet felaktigt kan dyrbara motorskador bli följden.

OBS. Vissa motorer är monterade med överdimension kamaxelhus,
och/eller överdim. tryckare. Du MÅSTE alltid montera rätt sort.
Se under specifikationer.

Topplocksbultarna skall alltid bytas

1  Tappa ur motoroljan, byt oljefilter och fyll på  en bra olja enligt rekommendation.
2  Ta  bort batteri, tändstift, ventilkåpa och  luftfilter.
3  Lossa bensinpumpen på förgasarmodellerna,  eller luftintagsslangar mm. på insprutnings- modellerna.
4  Vrid motorn till TDC (Första kolven i toppläge).
5  Märk upp fördelarens läge och skruva bort  den.
6  Lossa och ta bort vipparmarna .
7  Lyft bort de hydrualiska ventillyftarna.
8  Lossa generatorn och tag bort fläktremmen.
9  Tag bort kåpan över kamremmen, lossa  spännaren och ta bort kamremmen.
10 Skruva bort kamaxeldrevet.
11 Drag ut kamaxeln genom fördelaresidan på  topplocket - försiktigt, skada inte lagringarna.
12 Efter montering av kamaxel, tryckare och  vipparmar, kolla att  motorn fortfarande är  kvar i nolläget
     du tidigare ställde in, samt att  kamaxel- och vavaxelmarkeringar är i rätt  läge.
13 Monteringen är sedan i motsatt ordning av  denna beskrivning.
14 Montera en ny kamaxelrem. För korrekt spänning se specifikationer.
15 Dra runt motorn för hand ett par varv och kontrollera omigen att märkningarna stämmer.

Detta är märkpunkterna för kamaxelremmen.

Åtdragningsmoment: se nedan

Bytesintervall helst 4000 men max 6000 mil.

Det är svårt att ge remmen rätt spänn. Det fordrar egentligen ett specialverktyg och fabrikantens uppgifter. Blir den för hård kan det bli skador på kamaxelns främre lagring. I detta fallet kan också vattenpumpens lagring skadas, eftersom remmen också driver den.

På tal om vattenpumpen... Det förekommer att den börjar skrapa, leva illa och läcka. Då är det viktigt att byta den utan dröjsmål annars kan den orsaka remhaveri och därmed motorskador.

Specifikationer:

Kvalitetsmotorolja tjocklek 10W/40 eller motsv. med minst specifikation SG skall användas.

Åtdragningsmoment:
Kamaxeldrev: 54 - 58 Nm
Remskiva vevaxel: 110-115 Nm
Tryckbricka f. kam: 9-13 Nm  (Nyckelvidd 8 mm)
Kamspännarbult: 16-20 Nm
Vipparmsmutter: 25-29 Nm
Topplocksbultar: (Nya bultar skall användas)
Steg 1:   25 Nm
Steg 2:   55 Nm,
Steg 3:   drag 90 grader
Steg 4:   ytterligare 90 grader.
Kamremspännare:     10-11 Nm
(Ford verktyg 21/113)

Kamremsbyte bör göras varje 4000 mil !

Dimensioner kamaxel och tryckare:

Märkning på ventilkåpa: (saknas märkning skall det vara standarddim på både kamaxel och tryckare)
T25:0,25 mm överdim tryckare och standard kamaxel dim.
C38: Standard tryckare och 0,38 mm öd  kamaxel
C38/T25: 0,25 mm överdim tryckare och 0,38 mm överdim på kamaxeln.

Inkörning: Låt inte motorn gå under 1500 rpm de första 10 minuterna !!
Låga tomgångsvarv är skadliga för kamaxel och dess komponenter.

Denna motortyp har haft problem med hållbarhet på kamaxelremmar såväl som kamaxlarna. Så kort bytesintervall som 4000 mil är knappast acceptabel, men bör följas. Anledningen ligger mycket i att man använder ett ganska högt tryck på ventilfjädrarna, det gör att kamaxeln "går tungt". Faktum är att jag brukar minska på fjädertrycket när jag jobbar med dessa motorer.

Det är inte bara kamaxeln som kan ge motorn mer effekt.
Topplocket ger ofta lika mycket. För ett par tusenlappar extra får man det viktigaste gjort.
Att öka flödet, utan att göra resten av kanalerna större, är det effektivaste på en motor
som skall fungera bra även på låga varvtal.

Det högra ventilsätet har fått ett nytt och effektivare utförande. Med original ventiler kan flödet ökas markant - utan egentliga nackdelar.

Ibland är gammal bäst...
Att göra sista finishen på sätet med en slipsten ger den allra bästa anläggningen.

Här har övergångarna från säten blivit handslipade,ventilerna fått lite bättre form och  packningsytan har renfrästs. - Effektivare motor utan nackdelar!

[Startsida] [Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]