Startsida
Om  Ståhlmotor
Min historik
Råd o Tips
Bilar jag jobbat med
Till salu
Teknik

STÅHLMOTOR i Emmaboda - mitt emellan Kalmar - Växjö - Karlskrona

[Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]

Sidan uppdaterad 2009-03-15

Lite tips och råd för den avancerade motormeken.
NYTT oktober 2007: Specifikationer på olika SMR-kamaxlar
Längre ner på sidan!

Tänk på att en "vass" kamaxel ALLTID fordrar bra grenrör och ett avgassystem som inte ger högt motstånd. Effektkurvan vänder tidigare ju högre motståndet är. ( Även rallybilar har ljudbegränsning vid tävling ).
På bilar som skall köras på "gatan" är det därför nästan alltid bättre att använda en relativt "snäll" kamaxel !!

Nedan följer lite olika tips och anvisningar.

En motor som använder vipparmar eller släpor har en utväxling ( vanligtvis 1,5:1 ) mellan kamaxel och ventil. Beroende på detta utväxlingsförhållande samt form och läge på  dessa går det inte att noggrant ange ventilernas tider eller lyft. Därför är det viktigt att alla vipparmar eller släpor  är i korrekt skick, och att alla ligger lika. Ventiltider och lyft kan annars skilja kanske 5-10% mellan de olika ventilerna.
Att få en sådan motor att fungera fint är naturligtvis omöjligt.

Rekommenderade inställningar kan ändras för att ge lite olika karraktär åt motorn!.

Grundregeln är att kamaxeln monteras symmetriskt. Alltså att avgas- och -insugningsventilerna är lika mycket öppna vid TDC (övre dödläge). Om inte annat anges, montera den så.
Har kamaxeln olika avgas- och insugningsnockar blir det givetvis annorlunda.

Vrids kamaxeln framåt i rotationsriktningen blir vanligen motorns effekt bättre på lägre varvtal. Omvänt blir således motorn oftast bättre på högre varv, och sämre på låga. Det rör sej om endast små avvikelser. En kugg är alltid för mycket, därför fordras att kamaxeldrevet borras om eller att ett justerbart drev monteras.
Dessa avancerade motorarbeten fordrar bra kunskaper av den som gör arbetet och bör kombineras med noggranna prov.
Tänk på att frigången mellan kolv/ventiler förändras med vridningen av kamaxeln !!

Vridningen- eller kamaxelinställningen påverkar ventiltiderna ungefär som denna animering visar.
Nollan avser när kolven är i sitt allra översta läge. Vi ser hur öppning och stängning ändras med kamaxelvridningen.Om vi översätter detta till att motsvara en kugg på remmen, kan man förstå hur pass mycket det gör på kamaxeltidena och därmed hur motorn fungerar.

Kontrollera att minst 1 mm. plats finns mellan fjädervarven och att styrningar och brickor e.d inte går ihop vid maximalt ventillyft.
Min teckning kan kanske förklara en del.
Vid kamaxelslipning blir nockarnas basmått mindre och det kan kompenseras med den speciella hatten som ses på bilden.

För att klara av högre ventillyft eller längre duration måste ibland ventilurtag göras i kolvarna. Här ses en kolv till en fyrventilsmotor. Motorer som inte har ventilerna snedställda får mera plats ledig och klarar sej nästan alltid utan dessa uttag.
Kontrollera alltid frigång och ha ett par millimeter som säkerhetsmarginal.

Ett av mina kamaxeldiagram som föreställer en tävlingskamaxel till en Volvo B20 som är en s.k. "stötstångsmotor".
De heldragna kurvorna visar avgas resp. insugningsventilens rörelse. Lägg märke till den prickade linjen, det är själva kamaxelns rörelse för avgasventilen.
Med bilden vill jag visa skillnaden mellan kamaxeltider och ventiltider.

STÅHLMOTOR har slutat sälja trimkamaxlar 2006.

Därför ger jag diverse data på de vanligaste profilerna jag sålt.
Hoppas det kan spara många förfrågningar.
Alla köpare har ju en gång fått data, senare ägare hänvisas till nedanstående uppgifter.


NH86    Sportkamaxel för lätt trimning. Används mest till Opel CIH. Med original- eller enkel Weber- förgasare fungerar motorn nästan lika snällt på låga varvtal som originalkamaxeln. Mekaniska ventillyftare skall användas. Kan som regel monteras utan att göra några modifieringar av topplock eller kolvar. Monteras som original kamaxel.
Kamaxel-duration 276° vid 0,3 spel. Kamaxellyft 6,7 mm. Ventilspel 0,30-0,35 mm.

NH139 Sportkamaxel för lätt trimning. Används mest till Opel CIH. Går fortfarande bra på tomgång och ger motorn ett mycket trevligt uppförande. Skall monteras med mekaniska ventillyftare.
Kan nästan alltid monteras utan att modifiera ventiluttag e.d..
Kamaxel-duration 270° vid 0,3 mm spel. Kamaxellyft 6,9 mm. Monteras enligt originalmärkningar. (se dock kompletterande tips) Rekommenderar ventilspel 0,30 - 0,35 mm.

SMR1   Specialkamaxel framtagen för  ganska hård trimning av stötstångs och vipparmsmotorer.
Mest använd till Volvo B20 och Opel CIH, men passar bra till många andra liknande motortyper.
"Rallyspecifikationer"
Kamaxelduration 300°  vid 0,4 mm spel.    Kamaxellyft 8.6 mm    Nockvinkel: instämplat.
Rekommenderad grundinställning:  Insugningsventilen c:a 1 mm mera öppen än avgas vid TDC.
Ventilspel:    c:a 0,35  mm kall motor.  Ersatt av SMR23.

SMR2  Specialkamaxel med korta ramper och hög ventilacceleration. Används till motorer med överliggande kamaxel. Mekaniskt ej tyst. Ventilspel max 0,3 mm. Tryckaryta min.31 mm.
Duration 275° vid 0,25 spel.  Ventillyft 11,0 mm    Nockvinkel : Instämplat

SMR3  Specialkamaxel för stötstångs- och vipparmsmotorer. Framtagen för moderat trimning av B20 och Opel. Används även till Toyota Starlet och Ford V4-V6 i rallytrim.
Kamaxel-duration 275° vid 0,4 mm spel.  Kamaxellyft 7,9 mm  Nockvinkel : instämplad
Rekommenderad grundinställning: Insug- och -avgasventilen skall vara lika mycket öppna vid TDC
Ventilspel:   Som original till respektive märke.     

SMR4   Specialkamaxel för motorer med överliggande kamaxel. " vass gata, rallyspecifikationer"
Ger en bra effekt och ett brett register. Används till Volvo B21/23, Saab 2,0, Golf m.fl..
Duration 287°  Ventillyft 11,9 mm vid 0,4 mm spel. Nockvinkel : instämplad
Rekommenderad inställning:  Insug- och -avgasventilen lika öppna cid TDC (0)
Ventilspel: 0,30-0,40  mm.

SMR6   Specialkamaxel för motorer med överliggande kamaxel. "rallyspecifikationer"  Ger en bra effekt och ett brett register. Används till Volvo B21/23 mfl.  "Snäppet" vassare än SMR4.
Duration 305°  Ventillyft 12,4mm vid 0,4 mm spel. Nockvinkel : instämplad
Rekommenderad inställning:  Insug- och -avgasventilen lika öppna vid TDC (0)
Ventilspel: 0,30-0,40   mm.
OBS!  Hög effekt vid höga varvtal (7000-7500 rpm) fordrar grenrör "Typ3" eller kortat "Typ2" samt ett avgassystem med lågt motstånd.

SMR8  Specialkamaxel för motorer med överliggande kamaxel. "Rally, racing, rallycross". "Snäppet" över SMR6. Ger mycket bra effekt från c:a 4000 rpm.
Kamaxlar med ännu längre tider ger som regel så pass mycket lägre effekt i mellanregistret att jag anser denna vara "gränsen" för en motor som körmässigt skall vara effektiv.
Duration 310° Ventillyft 12,6 mm vid 0,4 mm spel.  Nockvinkel : instämplad
Rekommenderar ventilspel:  0,35- 0,40   mm.
OBS!  Hög effekt vid höga varvtal (7000-7500 rpm) fordrar grenrör "Typ3" eller kortat "Typ2" samt ett avgassystem med minimalt motstånd.

SMR14 Specialkamaxel mest använd till Ford "Pinto" Den har "rallyspecifikationer" och fungerar därmed bäst från c:a 3500 rpm. På denna motortyp är det mycket släpans vinkel som bestämmer vilka tider och lyft ventilen får.  Dessa saker måste Du få reda på vid köp och före montering. Anger därför endast kamprofilernas värden.
Insug lyft 7,75 mm och 314°,  avgas lyft 7,5 mm och 305° . Ventilspel 0,25 på ventilen.

SMR20  Specialkamaxel avsedd för motorer med överliggande kamaxel (tryckyta minimum 29,5 mm)
Duration 275° och 11,1 mm lyft vid 0,40 mm spel.

SMR21  Specialkamaxel avsedd för "vipparmsmotorer". Mest använd till Opel och Volvo B20.
Fordrar t.ex. 2 st Weber DCOE eller liknande. Kan klassas som "snäll rallykam". Ger i  en välpreparerad motor ett mycket brett register från c:a 3000 till 7000 rpm.
Kamaxelduration 290° och 8,6 mm kamaxellyft vid 0,40 mm spel.

SMR22   Specialkamaxel för motorer med överliggande kamaxel.
OBS!  Tryckarens/tryckarbrickans yta måste vara  minimum 32 mm.
Kan därför inte monteras i alla motortyper. Inte heller mekaniskt tystgående.
Denna kamprofil har ganska hög ventilacceleration och korta ramper. Den ger därmed bra cylinderfyllnad med korta ventiltider. Skall köras med c:a 0,25- 0,30 mm spel, annars blir ventilljudet  högt.
Duration 285° och ventillyft 11,6 mm vid 0,40 mätspel.

SMR23  Specialkamaxel för "vipparmsmotorer". STÅHLMOTORs mest omtyckta tävlingskamaxel till Opel cih och Volvo B20. Har i samtliga av oss och flera andra trimmares motorer givit bättre både effekt och registerbredd. Särskilda monteringsanvisningar måste följas.
Kamaxel-duration 298° och -lyft 8,6 mm vid 0,40 spel.
Vanligen bästa inställning: Insugventilen öppen 1 - 1,5 mm. mer än avgas vid TDC.
Grenrör och avgassystem måste vara anpassat efter önskat effektuttag.

SMR24   Kamaxelprofil för motorer med överliggande kamaxel.
Duration 266° och lyft 10,8 mm vid 0,40 spel. Tystgående med ganska långa ramper.
Körspel på ventilen c:a 0,40 mm.
Har i vissa fall använts som "dragkamaxel" till släp/husvagn o.d. ( NH 950831)

SMR25  Specialkamaxel för "vipparmsmotorer". Den för närvarande (6/92) vassaste som vi använder för rallymotorer. Har snabb ventilacceleration och fordrar noggrannt preparerad motor. Lik SMR23 men lite "vassare". Ersatt av SMR23
Kamaxel-duration 302°  och kamaxellyft  8,6 mm vid 0,40 spel.

SMR26 Kamaxelprofil för motorer med överliggande kamaxel. En aning "vassare" än SMR24.
Duration 276° och lyft 10,8 mm vid 0,40 spel.
Körspel på ventilen c:a 0,40 mm.

SMR28  Kamaxelprofil för motorer med överliggande kamaxel. Ganska långa ramper ger en tyst och mjuk gång. Tryckarstorlek min. 30 mm.
Ventilduration 290° vid 0,3 mm spel. Lyfthöjd 11,4 mm vid 0-spel.

SMR30 Kamaxelprofil avsedd för hydrualiska tryckare.  Ger fortfarande bra effekt på låga varvtal och "lite extra" upptill. Duration c:a 265 grader och ventillyft 10,8 mm.
Passar till katalysatormotorer och beräknas klara avgaskrav (1998) när nockvinkeln är 110-112° samt motorn är bra iordning. Prepareras topplocket blir resultatet givetvis bättre. I vissa fall skall bränslemängd (styrtryck) justeras för bäst effekt.

SMR31  Kamaxel för "vipparmsmotorer". Avsedd för hydrualiska ventillyftare.
Vid mekaniskt mätspel 0,5 mm är durationen 240° och kamlyftet 7,2 mm

SMR32 Specialkamaxel för motorer med överliggande kamaxel. "Rally, racing, rallycross".
"Snäppet" över SMR8. Vår för närvarande (jan-00) vassaste axel. Ger mycket bra effekt från c:a 4000 rpm.
Här har kamkurvan optimerats för att ge bra vridmoment och effekt. Kamlyftet har höjts till  13,5 mm. och durationen stannar vid 310° vid normalt ventilspel. Fortfarande kan standard ventiltryckare användas. Körbarhet och effektivitet "i verkligheten" är som alltid prioriterad.
Rekommenderar ventilspel:  0,45 mm varm motor.OBS!  Hög effekt vid höga varvtal (7000-7500 rpm) fordrar grenrör "Typ3" eller kortat "Typ2"
samt ett avgassystem med lågt motstånd.
 

Volvo B18 - B20-nostalgi

Från en gammal Volvo R-sportkatalog har jag lånat specifikationer på de trimkamaxlar som Volvo lagerförde.
Återger även deras kommentarer till respektive kamaxlar:

Volvo detaljnummer: 552459  Benämning: K-kamaxel
Anmärkning: Original kamaxel för B20 GT-sats. Lämplig för måttlig effekthöjning av standardmotorer med en eller två förgasare. Ger bättre lågvarvsmoment än standkamaxel på insprutningsmotorer.
Lyfthöjd på ventil: 10,8, Insug öppnar 27, stänger 70. Avgas öppnar 70 och stänger 27.
Ventilspel in 0,4 ut 0,45. Duration 277 grader.

Volvo detaljnummer: 552430. Benämning: R-kamaxel
Anmärkning: Lämpligaste kamaxeln för rally, rallycross på krokiga, långsamma banor då bra lågvarvsmoment är nödvändigt. Toppeffekt vid 6000-6200 v/min. Skall användas på motorer med två dubbelförgasare. Även lämplig för landsvägskörning.
Lyfthöjd på ventil: 11,3, Insug öppnar 30, stänger 81. Avgas öppnar 81 och stänger 39.
Ventilspel in 0,4 ut 0,45. Duration 300 grader.

Volvo detaljnummer: 552460. Benämning: F-kamaxel.
Grundkamaxel i trimningssats B20. Lämplig för landsvägsbruk och rally där inte optimal prestanda är nödvändig.
Lyfthöjd på ventil: 11,6, Insug öppnar 42, stänger 65. Avgas öppnar 64 och stänger 44.
Ventilspel in 0,4 ut 0,45. Duration 287 grader.

Volvo detaljnummer: 552445. Benämning: S-kamaxel.
Avsedd för rally, hastighet och rallycross. Skiljer sej från R-kamaxeln framför allt för att den är "vassare" på höga varv; toppeffekt på 6500-7000 v/mn. Gr 8-10 hkr högre effekt men något sämre vridmoment på låga varv.
Lyfthöjd på ventil: 12,9, Insug öppnar 49, stänger 71. Avgas öppnar 71 och stänger 49.
Ventilspel in 0,5 ut 0,5. Duration 300 grader.

Volvo detaljnummer: 552446. Benämning U-kamaxel.
Avsedd i första hand för racing. Kan även användas i rallycrossmotorer med stor cylindervolym (mer än 2,3 liter. Toppeffekt vid 7000 v/min.
Lyfthöjd på ventil: 12,9, Insug öppnar 54, stänger 78. Avgas öppnar 78 och stänger 41.
Ventilspel in 0,5 ut 0,5. Duration 312 grader.

Ståhlmotor noterar:
OBS detta är data på Volvo original kamaxlarna. Det förekom (-mer) flera olika fabrikat som har lite annorlunda specifikationer. Det skiljer alltså på ventiltider, lyfthöjd och kvalitet. Därför både fungerar och håller de olika. Lägg märke till att den "snällare" F-kamaxeln har mer duration än R-kammen. Skillnaden ligger i att R-kammen har en snabbare ventilacceleration och ger därmed en bättre cylinderfyllnad.

Kamaxel S och U har jag aldrig använt, de har inte gett önskat vridmoment i förhållande till toppeffekt..

[Startsida] [Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]