Startsida
Om  Ståhlmotor
Min historik
Råd o Tips
Bilar jag jobbat med
Till salu
Teknik

STÅHLMOTOR i Emmaboda - mitt emellan Kalmar - Växjö - Karlskrona

[Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]

 Montera topplock Opel ohc 1,3 och 1,6  8-ventiler.

Här följer en del råd och tips när det är dags att montera topplocket på Din Opel.
Fabrikantens specifikationer gäller naturligtvis i första hand.
Skaffa helst en verkstadshandbok ! Arbetet bör utföras av kunnig mekaniker !

Förvissa Dej om att kamaxeln ställs in rätt. Märkningar finns för både vevaxelns remskiva och kamaxeldrevet.Ventilerna går i kolvarna och orsakar skador om det blir fel.
Kamaxelremmen skall bytas och spännas enligt rekommendationer.

Toppackningens tätningsytor skall vara väl rengjorda och torra. Packningen monteras torr, utan packningsklister !

Topplocksbultarna är av så kallad "sträcktyp", och skall dras åt efter en speciell och lite krånglig metod.
OBS. Ibland följer uppgifter med till packningen du köper - i så fall, följ dom

Starta och kolla att oljetrycket kommer.
Varmkör sedan motorn under förhöjd tomgång - ungefär 1500 rpm - till c:a 80°, låt den svalna av en aning, och efterdra ytterligare ungefär 45° (1/8 varv). Därefter behövs ingen ytterligare åtdragning.

   

Fyll på vatten blandad med glykol, låt kylsystemet luftas ur ordentligt. Vill Du inte använda glykol, måste särskilt rostskydd / smörjmedel användas. Vattenpumpen behöver få smörjning och rostavlagringar från motorblocket  försämrar kylningen.

Finjustering av tändläge, förgasare/insprutning bör göras så fort som möjligt.

Tändinställning: Standardmotorer enligt fabrikantens anvisningar. I motorrummet finns
som regel en skylt med inställningsdata. Monteras sportkamaxel utan att kompressionsförhållandet höjs kan ofta tändningen vara lite tidigare (högre).

Åtdragningsmoment:

1,3-motorn med M10 bultar:
Dra först 25Nm ( 2,5 kg) och sedan vinkeldra 2 x 60 grader ( tot 120°), därefter ytterligare 30 grader

1,6-motorn med M11 bultar:
Dra först 25Nm ( 2,5 kg) och sedan vinkeldra 2 x 60 grader ( tot 120°), därefter ytterligare 60 grader..

Opel cih "gamla järnmotorn" 1,6 - 2,4

Här följer en del råd och tips när det är dags att montera topplocket på Din Opel.
Fabrikantens specifikationer gäller i första hand. Skaffa helst en verkstadshandbok !
Arbetet bör utföras av kunnig mekaniker !

Toppackningens tätningsytor skall vara väl rengjorda och torra. Packningen monteras torr, utan packnings-klister,- -glöm inte gummiringen.

Förvissa Dej om att kamaxeln ställs in rätt. Ventilerna går i kolvarna och orsakar skador om det blir fel.
 När första och fjärde kolven står i topp och rotorn i fördelaren pekar på fjärde cylindern, (180° från hacket  i fördelaren), monteras topplocket. Om toppen är renoverad av oss, är alltid kamaxeln vriden på detta sätt.
 (Uttag för topplocksbultarna finns här i kamaxeln).

I detta läge är båda ventilerna på cyl.1 är öppna ungefär lika mycket. Kamaxeldrevets märkning skall
ligga mittemot vecket på plåten som drevet vilat på. Dra  topplocksbultarna i tre omgångar, 30, 60 och till sist 100 Nm.

Ett bra sätt att kontrollera kamaxelinställningen:
Vrid försiktigt motorn i rotationsriktningen tills kulan i svänghjulet står precis på nollmärkningen.
Beroende av vilket varv motorn är på, skall ventilerna på första eller fjärde cylindern vara lika mycket
öppna. Du ser det enklast på att ventillyftarna ligger lika högt i sina lägen. Skiljer det mer än ett par milli-meter har säkerligen kedjan kommit fel. Rätta till det och kolla igen.
Gör grundinställning av tändningen, ha gärna en stroboskoplampa inkopplad för att kunna ställa läget.

Med hydrauliska ventillyftare justeras muttern ner tills spelet blir noll, dra därefter åt ytterligare 1/2 till 3/4 varv.
Ventilspel med mekaniska lyftare skall vara 0,35 mm eller kamtillverkarens rekommendation. Knacka lätt på vipparmen för att få den i rätt läge. Räkna med att göra ett par extra ventiljusteringar innan delarna slitits in.

Tändinställning: Standardmotorer enl. fabrikantens anvisningar. Monteras sportkamaxel utan att kom-pressionsförhållandet höjs kan ofta tändningen vara lite tidigare (högre).

Trimmade motorer fordrar i de flesta fall annorlunda iinställning. Beroende av kamaxel. kompr.förhållande mm  måste denna provas in för bästa funktion. Med höjd kompression skall tändläget vid fullt utslag ligga på c:a 35° f ö d. Tändspikningar får ej förekomma !

Tips för ventiljustering:
Maxlyft ventil nr    1    justera nr 8
                     2               7
                     3               6
                     4               5
                     5               4
                     6               3
                     7               2
                     8               1

Med detta schema, sker justeringen precis på kamaxelns baskurva. (Om Du tittar på en kamaxel så förstår Du varför detta är det bästa sättet). Knacka lite lätt på vipparmen vid justering. Då lägger den sej i rätt läge.
 

Fyll på vatten blandad med glykol, låt kylsystemet luftas ur ordentligt. Vill Du inte använda glykol, måste
särskilt rostskydd/smörjmedel slås på. Vattenpumpen behöver  få smörjning och rostavlagringar försämrar
kylningen.
Starta och kolla att oljetrycket kommer.

Håll varvtalet på c:a 1500 rpm medan Du kollar täthet mm. Höj snarast varvtalet till c:a 2000 rpm under ett par minuter. Därefter kan tomgångsvarvtalet sänkas till ungefär 1500 rpm igen. (Följ ev kamtillverkarens rekommendation) Det är nämligen så att lågt varvtal under de första minuterna är påfrestande för i synner-het kamaxel och ventilsystem
Efter varmkörning och avsvalning, efterdra bultarna igen till 110 Nm. Dra från mitten och gå utåt. Insexbultarna längst fram dras 20 till max 25 Nm.

Finjustering av tändläge, förgasare/insprutning bör göras så fort som möjligt. När motorn gått ungefär 5
mil, kan tomgången justeras normalt igen. Som regel går de flesta motorerna bäst med  c:a 1000 rpm. Då
fungerar smörjning och kylning skapligt.
Är motorn trimmad måste alla inställningar göras extra noga. Bestyckningar, tändinställning ,bränsle-mängd mm. måste vara korrekta. Annars riskeras dyrbara motorskador !

[Startsida] [Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]