Startsida
Om  Ståhlmotor
Min historik
Råd o Tips
Bilar jag jobbat med
Till salu
Teknik

STÅHLMOTOR i Emmaboda - mitt emellan Kalmar - Växjö - Karlskrona

[Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]

Montera topplock VW/Audi 4-cyl. 2-ventils bensinmotor

(Reservdelar kan beställas från Ståhlmotor)
Allmäna tips:

V A G:s specifikationer gäller i första hand. Skaffa helst en verkstadshandbok. Denna typ av arbete fordrar goda motorkunskaper !! Är du osäker - se till att få hjälp. Görs arbetet fel kan dyrbara motorskador bli följden.

Toppackningens tätningsytor skall vara rena och torra. Toppackningen monteras torr.
Packningsklister e.d skall inte användas.

Kamaxelremmen kanske behöver bytas ? Passa i så fall på nu. Kontrollera att kamaxelremmen monteras enligt märkningar. Inte en "kugg" får bli fel! Är Du osäker, skaffa helst en verkstadshandbok eller se till att få hjälp.

Byt olja och oljefilter. Fyll filtret med olja före monteringen, då kommer trycket fortare. Använd olja av ett känt fabrikat och hög kvalitet, - det betalar sej.
Ventilspelen på mekaniska tryckare ändrar sej lite vid montering samt körning. Därför skall de kontrolleras och eventuellt justeras efter c:a 100 mil.

Ventilspel:
Varm motor insug 0,20 - 0,30 mm, och för avgas 0,35 -0,40 mm.
Att justera fordrar specialverktyg och - brickor. Detta gäller givetvis tidigare motorer. Nyare modeller (från c:a 1985) har hydrualiska ventiltryckare som inte behöver justeras.

På kamaxeldrevet finns ett hack eller punkt som skall ligga i plan med topplockets överkant. Samma typ av märke finns på mellanaxeldrevet, det skall stämma ihop med märkningen på remskivan. (röda strecken)

Bultarna för kamaxel- och mellandrev skall dras 80 Nm.
Vevaxelns bult finns i tre olika utföranden. Det finns två som har vanliga sexkantshuvud. Den med M12 skall dras 80 Nm och den grövre M14 180 Nm. Den tredje har invändig fattning och skall dras först med 90 Nm och sedan ytterligare 180 grader (½ varv).
Jag brukar använda låsvätska till samtliga utföranden.

De fyra bultar som håller ihop remskivan skall dras 20-22 Nm.

Åtdragningsmoment:

(topplocksbultar M11).
Bultar och gängor skall alltid vara väl rengjorda och anoljade. Dra i ordning som teckningarna nedan !

Topplocksbultar med insex skalle (tidigare). Dras i 3 omgångar: 40, 60 och sedan 90 Nm..
Efter varmkörning och avsvalning efterdras toppen igen till 90 Nm. Tänk på att först lossa bulten en aning, så att vilospänningen släpper.

Topplocksbultar med intolv skalle:
(senare s.k.sträckbultar, används nästan uteslutande på nyare motorer). Dras först 30Nm,
därefter till 60 Nm och till sist 2 gånger 90 grader (alltså två gånger 1/4 varv).
Till dessa bultar rekommenderas ingen efterdragning. Se mera om vinkeldragning.

Vissa övriga dragmoment:
Kamaxelns överfall: 20-23 Nm
Ramlagrens överfall: 65 Nm
Svänghjul:   70-75 Nm, avfetta + låsvätska
Vevstaksbult:   45 Nm
Vevstaksmutter för M9 bult 45 Nm
Vevstaksmutter för M8 bult. Dra 30 Nm plus ytterligare 1/4 varv= 90°

Anmärkning:
10 Nm är nästan precis 1 "kilo", alltså blir t.ex. 90 Nm detsamma som 9 "kilo".
180° är ett halvt varv, 45° är 1/8 varv osv.

Tändinställningen finjusteras snarast enligt uppgifter som finns på skylt under motorhuven, eller verkstadshandbok.

Fyll på vatten blandad med hälften koncentrerad glykol.. Vill du av någon anledning inte använda glykol, måste något rostskydds- och smörjmedel användas. Enbart vatten smörjer inte vattenpumpen och rostbildning försämrar kylningen. Detta är alltså viktigt.
 

"Finstilt:"
Dessa anvisningar är gjorda för att hjälpa till med monteringen på ett någorlunda säkert sätt. Specifikationer ändras ibland, och det är bara V.A.G. som har de senaste. Försök alltid att skaffa senaste uppgifterna. Jag kan inte ansvara för skador e.d. som kan orsakas av felaktig montering eller eventuellt ändrade specifikationer. Denna typ av motorarbeten fordrar goda motorkunskaper.

[Startsida] [Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]