Startsida
Om  Ståhlmotor
Min historik
Råd o Tips
Bilar jag jobbat med
Till salu
Teknik

STÅHLMOTOR i Emmaboda - mitt emellan Kalmar - Växjö - Karlskrona

[Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]

Topplock - kamaxel Volvo B18, B20

De gamla Volvo B18 och B20-motorerna är fortfarande mycket aktuella, både som tävlings- och renoveringsobjekt. Här nedan finns några tips.

Är du osäker--se till att få hjälp. Görs arbetet felaktigt kan dyrbara motorskador bli följden.

Kontrollera att Du fått rätt kamaxeltyp.
Kamaxlar avsedda för trimning fordrar i de flesta fall preparering av topplock, ventilfjädrar, ventiler mm.

Innan den gamla kamaxeln demonteras, vrid motorn till "0" och för tändläge på cylinder 4. I detta läge pekar fördelarens rotor ½ varv från hacket för cyl.1, och kamaxel- och vevaxeldrevets märkningar står mitt för varandra.
Kontrollera och ev. byt kamaxellager. I synnerhet det yttre lagret har ofta utmattningsskador. Du kan hos mej, ännu så länge, köpa detta löst. Det säljs annars endast hela satser.
Montera den nya kamaxeln insmord med inkörningspasta.Var försiktig när Du för in kamaxeln, dess nockar går gärna emot lagringarna så att dessa blir repiga.

GLÖM INTE DISTANSRINGEN SOM SKALL SITTA INNANFÖR KRYSSKILEN !

VIKTIGT  Kamaxeln får inte tryckas in hårt i iblocket. Endast en "frostplugg"sitter i blockets bakkant. Åker denna ut, försvinner oljan! Du kommer åt den endast genom att ta bort svänghjulet. Onödigt arbete !

Även när kamaxeldrevet monteras måste stor försiktighet iakttas. Använd gärna specialverktyg. Se till att märkningarna på dreven kommer rätt igen.
Nya ventillyftare monteras. Dessa måste gå lätt och fint i sina lägen. Kan de inte rotera fritt håller inte kamaxeln.Gänga och mutter avfettas och monteras med låsvätska.

Även på B18-20 justerar jag kamaxeltiderna på motorer som skall vara lite "extra fina". Mäter kamaxellyftet med indikatorklocka och gradskiva. Justerar med shims eller förskjuten krysskil.

På en stötstångsmotor är vipparmens läge och dess kurvatur mot ventilen mycket viktiga. De är förutsättningen för riktiga och lika ventillyft och -tider på alla ventilerna.

När toppen ändå är bortmonterad: Det är väldigt vanligt med otäta avgasventiler. Detta leder till att det bildas sprickor, i synnerhet vid avgassäten på cylinder 2 och 3. Ett gott råd: Få ventilsäten och ventiler ordentligt slipade innan Du monterar toppen igen. Se sida om topprenovering. .

Vipparmsaxeln brukar slitas med oljetrycksförlust som följd, Då går det inte att justera ventilspelen korrekt. Även vipparmarnas kontaktyta mot ventilen skall vara fin.  Denna slipas annars i en specialjigg.

Jag använder hemgjorda styrpinnar med bra passform för att centrera topplock och packning.

Topplockets och motorblockets tätningsytor skall vara rena och torra. Toppackningen monteras utan packningsklister e.d.  Se till att gängor på toppbultarna och i blocket är rena och inoljade.Gängorna i blocket måste nästan alltid rensas med en gängtapp.

Olja och oljefilter byts. Använd en bra olja, motorerna har haft problem med hållbarheten på kamaxlarna. Vill Du använda en syntetolja skall den uppfylla A2-96 (SH)-specifikationer. Fyll oljefiltret innan montering.
 
INKÖRNING: Lägsta tomgångsvarvtal den första halvtimman är 1500 rpm. Kör med varierande varvtal, gas, motorbroms, acceleration o.s.v.
(Låga varvtal är kamaxelns värsta fiende). Undvik alltid varvtal under c:a 950 rpm.
 

Åtdragningsmoment:

Kamaxelmutter dras mellan 95 och 100 Nm  Använd låsvätska.
Topplock i tre steg: 30, 60 och till sist 90-95 Nm. Efterdragning efter varmkörning och avsvalning till 90-95 Nm.  Lossa bulten en aning före efterdragning för att ta bort "vilospänningen".
Det förekommer ofta att topplocksbultarna sviktar. Försök få tag på nya eller bättre. De brukar t.o.m. se extra "grovgängade" ut strax innan där gängningen slutar.
Ventilspel: Vanligen 0,40 - 0,45 mm med varm motor.

Tips vid ventiljustering: För att få kamaxeln i rätt läge vid justering av spelen gör så här:
(Med maxlyft menar jag när ventilen är som mest nertryckt)
När ventil nummer:
1  har maxlyft, justera nummer:  8
2..............................  7
3............................... 6
4............................... 5
5............................... 4
6............................... 3
7............................... 2
8............................... 1
(Titta på en kamaxel så förstår du).

Övriga åtdragningsmoment Nm: (10 Nm = c:a 1 "kg").

Till 1973 (6-bult svänghjul) :
Ramlageröverfall  120 Nm
Vevstaksmuttrar    55 Nm
Svänghjul  55 Nm + låsvätska

Från 1973 (8-bult svänghjul):
Ramlageröverfall 120 Nm
Vevstaksmuttrar 70 Nm
Svänghjul  70 Nm + låsvätska

Vid restaurering är det många kunder som vill ha sin motor att kunna köras på blyfri bensin. Man måste då krympa i och bearbeta speciella sätesringar till avgasventilerna.Det är ett tidsödande arbete om det skall göras på ett effektivt sätt. Även avgasventilerna måste bytas till en bättre kvalitet.
Här ser vi ett nästan färdigbearbetat avgassäte till vänster.Skall det göras noga och effektivt är det ett drygt jobb.

[Startsida] [Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]