Startsida
Om  Ståhlmotor
Min historik
Råd o Tips
Bilar jag jobbat med
Till salu
Teknik

STÅHLMOTOR i Emmaboda - mitt emellan Kalmar - Växjö - Karlskrona

[Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]

Montera topplock Volvo 240 m.fl. motor B21

Toppackningens tätningsytor skall vara rena och torra. Toppackningen monteras torr., packningsklister e.d. skall inte användas.

Kamaxelremmen kanske behöver bytas? Passa i så fall på nu. Kontrollera att kamaxelremmen monteras enligt märkningar. Inte en "kugg" får bli fel!  Är Du osäker, kontrollera med verkstads- handbok eller se till att få hjälp.

Byt olja och oljefilter. Fyll filtret med olja före montering, så kommer oljetrycket fortare.

Åtdragningsmoment:
Bultar och gängor skall alltid vara väl rengjorda och anoljade. Drag  från mitten och utåt.!
Anm: Specifikationer kan ändras.  Anges andra värden av packningsleverantören -följ i så fall dom.
 
Motorer med insexbultar:
Drag i 3 steg:  40 - 70 - 110 Nm.
Efter varmkörning och avsvalning efterdrages igen till 110 Nm.
(Tänk på att lossa bulten en aning före efterdragning för att få bort "vilospänningen").

Motorer med sträckbultar: (hylsa 14 mm)
Drag också här i 3 steg:  20 Nm, 60 Nm och därefter 90 grader  = 1/4 varv
Efterdragning rekommenderas inte.

 Anmärkning:
10 Nm är nästan precis 1 "kilo", alltså blir t.ex.  90 Nm
detsamma som 9 "kilo", 180° är ett halvt varv, 90° är 1/4 varv osv.

Ventilspel: Insug 0,30-0,40 mm och avgas 0,35-0,45 mm. (Specialverktyg och brickor fordras.) - Större spel än 0,45 mm orsakar ventilljud, och för litet spel ökar risken för brända ventiler.
OBS. Vissa specialkamaxlar skall ha andra spel - se respektive rekommendation.
Ventilspelet ändrar sej vid montering av topplocket. Därför måste detta kontrolleras och eventuellt justeras efter en tid.

Här använder jag specialverktyg för att hålla ner tryckaren och byta justerbricka. Brickor finns från c:a 3,2 till 5 mm.

Om dålig olja använts eller oljebyten inte skötts förekommer det att oljekanalen till topplocket koksar igen och orsakar skador på kamaxeln och dess lagringar. Kör på en bra och känd olja, sköt filter- och oljebyten enligt Volvos anvisningar - det betalar sej.

Tändinställningen finjusteras snarast enligt uppgifter som finns på skylt under motorhuven eller verkstadshandbok. Bensinens kvalitet avgör också lämplig inställning, högre oktantal tillåter tidigare "högre" tändning.

Tips: Till E-motorn: Prova gärna  98-oktanig bensin - den har betydligt bättre kvalitet.
Lite dyrare, men många motorer går längre på varje liter, därför billigare att köra på.

[Startsida] [Allmänt] [Kamaxlar] [Ford] [Opel] [VAG] [Volvo B18-20] [Volvo B21-230]